Kroner

Dersom mye av tannen mangler anbefales tannkroner. Tannkroner dekker hele kronen av tannen.

En krone blir valgt for tannen der store deler av tannen er tapt, deler av tannen er tapt og tannen er rotfylt, der roten er erstattet av et implantat eller ved stort tap av tannsubstans grunnet syreskader eller tanngnissing.  Flere kroner kan loddes sammen og danne en bro. En bro kan være aktuell som erstatning for flere tapte tenner.

Kroner lages i ulike materialer: Eks: Fullkeramisk krone og metall-keram krone.